Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Bài viết hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng(gtgt) doanh nghiệp – Phương pháp tính trực tiếp

Căn cứ :

–    Luật sửa đổi bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013

–    Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật thuế GTGT ngày 18/12/2013

–    Thông tư 156/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế ngày 06/11/2013

Bắt đầu từ 01/01/2014 các doanh nghiệp, HTX có mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng phải chuyển sang kê khai thuếgiá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp

Điều này ảnh hưởng nhiều đến công tác kế toán của những DN phải chuyển đổi phương pháp tính thuế bởi theo lối quen cũ của các Kế toán là đang kê khai theo phương pháp khấu trừ.

Để giúp kế toán có cái nhìn cụ thể, hiểu đúng và biết cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếpCông ty kế toán Hà Nội tổng hợp và đưa ra hướng dẫn sau:

1/ Phương pháp tính thuế Trực tiếp trên Doanh thu

a/ Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp, HTX có mức doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế mẫu 06/GTGT ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

Doanh nghiệp, HTX mới thành lập (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế mẫu 06/GTGT ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

Hộ, cá nhân kinh doanh

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN không theo luật đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí theo quy định tại điểm khoản 4 điều 7 nghị định 209/2013 ngày 18/12/2013.

Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ quy định tại điểm b khoản 4 điều 7 nghị định 209/2013 ngày 18/12/2013.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có thêm hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng.

b/ Phương pháp tính

Thuế GTGT = Tỷ lệ % x Doanh thu tính thuế

b1/ Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

b2/ Doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn bán hàng bao gồm cả thuế GTGT, các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

2/ Phương pháp tính thuế Trực tiếp trên Giá trị gia tăng

a/ Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

b/ Phương pháp tính:

Thuế giá trị gia tăng = Giá trị gia tăng x thuế suất (10%)

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý

=

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng

 

Trong đó:

b1/ Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ra ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.

b2/ Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu đã có thuế GTGT dùng cho mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Để hiểu rõ hơn về quy trình kế toán trong DN, cách tính và kê khai các loại thuế, quy trình khai thuế tháng, quý, năm bạn có thể tham khảo các chương trình đào tạo của chúng tôi:

Trung tâm đào tạo kế toán hà nội  – Trung tâm dạy thực hành kế toán tốt nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *