Cách tính giá vốn hàng bán – Hạch toán vốn năm 2018

giá vốn bán hàng

Giá vốn hàng bán là số liệu cần thiết cho bất cứ ai làm kinh doanh, sản xuất. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách tính chính xác và đơn giản nhất. Hãy cùng trungtamketoan tìm hiểu qua bài viết dưới đây  nhé.

Giá vốn hàng bán là gì?

giá vốn bán hàng

Giá vốn hàng bán chỉ đơn giản được hiểu là tổng chi phí tạo ra một sản phẩm hay tổng chi phí sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ bán ra trong kỳ . Nó liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm chi phí bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý kinh doanh.

Để tính giá vốn hàng bán cần xác định những gì?

Nếu làm thương mại:

Đầu tiên bạn xác định giá mua của bạn.

Giá nhập khẩu = giá mua + giá + thuế nhập khẩu (nếu có)

Tiếp theo, bạn xác định cách bạn định giá chi phí.

  • Bình quân gia quyền
  • NTXT
  • Mức trung bình ở thời điểm xuất khẩu

Nếu là sản xuất

Bạn phải thu thập các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất. Sau đó bạn có thể tính toán chi phí của sản phẩm.

Công thức tính giá vốn hàng bán

Để tính giá vốn hàng bán, bạn phải thu thập tất cả các chi phí đầu vào và xác định chi phí trực tiếp liên quan đến việc thực hiện sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các chi phí gián tiếp liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải được phân phối.

Sau khi tính giá trị chi phí của hàng hoá xuất để bán và chi phí quản lý doanh nghiệp, tổng chi phí quản lý doanh nghiệp của số hàng hoá đã bán được tổng hợp để tính giá vốn hàng bán theo công thức sau:

Giá thực tế trên hoá đơn = giá vốn hàng bán + môi giới, Quản lý + Lợi nhuận trước thuế.

Tìm hiểu thêm: cách tính chi phí lãi vay

Tại sao cần tính giá vốn

Giá vốn hàng bán dùng để xác định kết quả kinh doanh là tổng chi phí của hoạt động kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng, bao gồm giá vốn hàng bán, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh. .

Đối với doanh nghiệp thương mại, giá vốn hàng bán để bán, bao gồm giá trị mua thực tế và giá mua của hàng hoá đã bán.

Tagged: Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *