Hướng dẫn cách tạo lập hóa đơn theo tt 39

Nguyên tắc tạo hoá đơn như thế nào?  là câu hỏi nhiều bạn gửi về Trung tâm kế toán Hà Nội để được giải đáp chúng tôi xin trả lời theo thông tư 39 của bộ tại chính Theo điểm 1 điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn GTGT kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc … Continue reading "Hướng dẫn cách tạo lập hóa đơn theo tt 39"