Cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân Hướng dẫn khai từng chỉ tiêu:Từ chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế đến chỉ tiêu [20] Hợp đồng đại lý thuế[21]  Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Là tổng số cá nhân (người) đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ = [22]+[23].[22] Là số cá nhân (người) cư trú … Continue reading "Cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân"

Thông tư mới nhất về thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 1/7/2013

THÔNG TƯ MỚI NHẤT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2013 Từ ngày 1/7/2013, mức thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho đối tượng lao động có sự thay đổi so với trước đây. Thông tư trước đây: Căn cứ Điều 1, Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, … Continue reading "Thông tư mới nhất về thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 1/7/2013"

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tra cứu mã số thuế TNCN

 Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và tra cứu mã số thuế TNCN.  –  Đầu tiên vào Web thuế thu nhập cá nhân để tải phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN 2.5; hướng dẫn cài đặt phần mềm, nếu không đánh được dấu -> unikey/mở rộng/luôn sử dụng clipboard) – … Continue reading "Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tra cứu mã số thuế TNCN"