Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Bài viết hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng(gtgt) doanh nghiệp – Phương pháp tính trực tiếp Căn cứ : –    Luật sửa đổi bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 –    Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của luật thuế GTGT ngày 18/12/2013 –    Thông tư 156/2012/TT-BTC hướng … Continue reading "Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp"

Hướng dẫn giải bài tập kế toán tiền lương

Công ty kế toán Hà Nội hướng dẫn bài tập kế toán tiền lương có lời giải  BÀI TẬP SỐ 01                Tại công ty TNHH Thiên Ưng, kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập … Continue reading "Hướng dẫn giải bài tập kế toán tiền lương"

Lịch khai giảng các lớp tại kế toán Hà Nội từ 21.4 – 36.4

Lịch khai giảng các lớp tại kế toán Hà Nội từ 21.4 – 36.4 2014 Cơ sở lê trọng tấn Ngày khai giảng Tên lớp Ca học Thời gian Thứ 3 Lớp học kế toán thuế Chiều       14h – 16h30 Thứ 4 Lớp học nghiệp vụ kế toán Chiều       14h – 16h30 Thứ 4 Lớp … Continue reading "Lịch khai giảng các lớp tại kế toán Hà Nội từ 21.4 – 36.4"

Hướng dẫn cách tính lương và các khoản trích theo lương

Tính lương cho nhân viên vào cuối tháng  kế toán cần căn cứ vào: – Bảng chấm công của từng bộ phận gửi lên. – Hợp đồng Lao động. – Quy chế, Quy định về việc tính lương cho Công nhân viên của Doanh nghiệp. Thường có 2 bộ phận cơ bản trong một DN … Continue reading "Hướng dẫn cách tính lương và các khoản trích theo lương"

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Thuế Thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế. Trong mục này sẽ hướng dẫn các bạn kế toán thủ thục khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính … Continue reading "Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý"

Cách lập tờ khai thuế thu nhập tạm tính doanh nghiệp

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Tờ khai mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TTBTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính áp dụng đối với NNT không xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.  Hướng dẫn lập tờ … Continue reading "Cách lập tờ khai thuế thu nhập tạm tính doanh nghiệp"

Cách tính số tiền phạt nộp chậm thuế doanh nghiệp

Chi tiết về cách tính sổ tiền nộp phạt chậm thuế doanh nghiệp I,Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế bao gồm: 1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, … Continue reading "Cách tính số tiền phạt nộp chậm thuế doanh nghiệp"