Đào tạo kế toàn ngân hàng, tài chính tại Hà Nội

Các khóa học kế toán ngân hàng được mở tại Hà Nội và các tỉnh khác trên toàn quốc với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành ngân hàng. nói chung, và lĩnh vực tài chính nói riêng. Chương trình học được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp theo tiêu chuẩn của Bộ Tài chính, lãnh đạo cán bộ, giáo viên trong lĩnh vực giảng dạy.

Vào cuối chương trình đào tạo, người tham gia sẽ có thể sử dụng phần mềm thành thạo cũng như các kỹ năng chuyên môn trong việc xử lý các tình huống kế toán và tài chính trong hệ thống ngân hàng, hàng hóa thương mại.

A. Chương trình đào tạo

1. Phần I. Kế toán ngân hàng tổng hợp
2. Phần II. Huy động vốn
Phần III. Đầu tư tài chính
Phần IV. Dịch vụ cho vay
5. Mục V. Thanh lý
6. Phần VI. Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối
7. Phần VII. Kế toán tài sản cố định và các hoạt động khác.

B. Vai trò của kế toán ngân hàng là gì?

– Thanh toán tiền cho ngân hàng để phục vụ cho hoạt động của công ty
– Điều khoản, tài liệu tiền gửi, tiền gửi, các khoản vay ngân hàng.
– Nhận tài liệu từ ngân hàng, sắp xếp theo nội dung
– Lập danh sách kiểm tra, gửi, đóng dấu và nộp cho ngân hàng
– Thường xuyên kiểm tra số dư ngân hàng hàng ngày để báo cáo cho giám sát viên kiểm soát và thực hiện các kế hoạch lưu chuyển tiền tệ.
– Kiểm tra số dư ngân hàng để xem việc tăng và giảm tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho người đứng đầu bộ phận để kiểm soát và thực hiện kế hoạch lưu chuyển tiền mặt.
– Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng và mục nhật ký khác nhau trong tài khoản ngân hàng.
– Kiểm tra tính chính xác của nội dung séc và viết biên nhận séc với séc hợp lệ.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của yêu cầu thanh toán và thực hiện lệnh thanh toán, lệnh thanh toán, lệnh mua ngoại tệ (đối với lệnh thanh toán ngoại tệ …) và nộp cho ngân hàng.

– Kiểm tra các khoản vay nóng không thế chấp của khác khách hàng giao dịch vay tại ngân hàng.
– Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của bộ phận khi cần bảo lãnh ngân hàng
– Kiểm tra các tài liệu về nợ, tín dụng, cho vay ngân hàng.- Lập và nộp hồ sơ bảo lãnh tại ngân hàng.
– Làm đơn xin vay ngân hàng, trả nợ ngân hàng theo quy định của ngân hàng và mục đích của từng khoản vay.
– Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản.
– Chuyển hồ sơ đến ngân hàng và theo dõi việc nhận nợ và trả nợ ngân hàng.
– Theo dõi hiệu quả bảo lãnh tại ngân hàng
– Giám sát việc thanh toán mở, xác nhận vận đơn, đảm bảo LC
– Theo dõi để thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu và trả lời các câu hỏi của ngân hàng
– In danh sách, ký tên nhà sản xuất danh sách, chuyển sang bộ điều khiển
– In chứng từ kế toán, ký tên và chuyển cho người kế toán trưởng để ký và lưu trữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *