LỚP HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN CÔNG CỤ EXCEL

Lớp học thực hành kế toán để lên sổ sách, lập báo cáo tài chính trên chừng từ thực tế là khóa học kế toán thực tế nâng cao.
Khóa học kế toán trên Excel này chỉ dành riêng cho các bạn đã học kế toán và đang đi làm đã có một hệ thống kiến thức về nghiệp vụ kế toán nhất định.
Khi tham gia lớp kế toán trên Excel tại Công ty kế toán Hà Nội giúp bạn có thể sử dụng linh hoạt các Hàm, các công thức, ứng dụng trên Excel để có thể mở sổ sách, hạch toán các nghiệp và lập báo cáo tài chính trên Excel một cách dễ dàng.

Nội dung lớp học thực hành kế toán
– Thiết lập sổ sách trên Excel: vào sổ nhật ký chung, ứng dụng các hàm liên kết để tạo lập tự động các sổ cái, sổ chi tiết hàng hóa, công nợ…
– Học cách phân biệt hóa đơn, chứng từ hợp lý hợp lệ để lấy đó làm căn cứ để nhập số liệu vào các sổ đã lập:
1. Lập sổ nhật ký chung: Phản ánh theo trình tự tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
2. Lập các sổ chi tiết theo đối tượng (tùy theo yêu cầu quản lý của từng mô hình doanh nghiệp).
– Lập sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả, kho Nguyên vật liệu, kho thành phẩm…
– Lập bảng trính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ
– Lập bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn
– Lập bảng thanh toán lương, bảng phân bổ lương.
– Lập bảng định mức, phân bổ chi phí riêng cho dịch vụ, sản xuất
– Lập bảng tính giá thành cho từng gói dịch vụ cung cấp, các sản phẩm đã sản xuất nhập kho.
– Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (kết chuyển thuế, kết chuyển doanh thu, chi phí ra lỗ/lãi tháng đó bằng các hàm đơn giản như hàm (sumif, vlookup, hlookup….).
– Lên bảng cân đối tài khoản và các loại sổ (Sổ công nợ phải thu, phải trả, sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản..) bằng các hàm liên kết.
3. Lập các sổ cho tất cả các tài khoản có phát sinh liên quan.
4. Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo.
5. Lên Báo Cáo Tài Chính và in sổ sách (Sổ chi tiết, sổ tổng hợp…), phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất.
Mục đích chính của khóa học thực hành kế toán trên Excel là giúp cho các bạn kế toán có thể hiểu sâu về bản chất kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ. Vì vậy lồng ghép vào trong quá trình thực hành kế toán Trưởng sẽ truyền dạy cho bạn những kỹ năng kế toán chuyên sâu, thủ thuật cân đối lãi lỗ, và cách xử lý các trường hợp phát sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Lớp học thực hành kế toán trên Excel có thời gian từ 15 – 20 buổi.
Kết quả sau khóa học :
– Kết thúc khoá học bạn có thể hoàn toàn làm chủ công việc kế toán thực hành lên sổ sách, lập báo cáo tài chính để thưc hiện mọi công việc kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp.
– Bên cạch đó, bạn có thể tự tìm hiểu phần mềm khác trong thời gian ngắn.
Trong quá trình làm việc sau này nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn gì bạn hãy gọi điện đến trung tâm chúng tôi để được trợ giúp.
Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất :
– Là các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kế toán trưởng của các doanh nghiệp lớn
– Cơ sở vật chất mỗi người thực hành mỗi máy được hướng dẫn trực tiếp, phòng máy lạnh, môi trường học tốt
Lịch học, thời gian học :
Các lớp thường xuyên khai giảng.
Ca 1: Sáng Từ 8h30 đến 11h
Ca 2: Chiều từ 14h đến 16h30
Ca 3: Từ 18h đến 20h30
Đăng ký được xếp lớp ngay không cần phải chờ lớp
Học phí các khóa thực hành trên công cụ excel
– Học thực hành kế toán trên bộ chứng từ của doanh nghiệp thương mại – dịch vụ với học phí 1.200.000vnd
– Học thực hành kế toán trên bộ chứng từ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu – sản xuất với học phí 1.500.000vnd
– Học thực hành kế toán trên bộ chứng từ của doanh nghiệp xây lắp – xây dựng học phí 1.800.000vnd
Giảm 20% học phí cho các bạn khi đang ký lớp học thực hành kế toán trên excel và phần mềm
Lớp học thực hành kế toán trên excel thì sẽ bỏ qua phần nghiệp vụ kế toán
Nếu bạn chưa chắc chắn nghiệp vụ kế toán của mình thì hãy tham khảo lớp học thực hành kế toán tổng hợp
TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : Mr.Dũng phòng đào tạo
Hotline : 0989 788 718
Email : ketoanhanoi.vnn@gmail.com
Các địa chỉ học tại Công ty kế toán hà nội
Tại Hà Nội: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông, Đông Anh, Sơn Tây.
Tại các Tỉnh: Hải Phòng, Nam Đinh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *