Hỏi đáp về kê khai thuế hóa đơn đầu ra

Hỏi đáp kế toán về vấn đề kê khai thuế hóa đơn đầu ra
Tính huống
Cty tôi mới thành lập, có xuất 1 HĐ đầu ra cho HHDV không chịu thuế GTGT tháng 11, kỳ kê khai tháng 11/2011 tôi quên không kê khai hóa đơn này, gìờ tôi muốn khai bổ sung thì làm thế nào, và cty tôi có bị phạt vi phạm hành chính không.
Trả lời
Bạn kê khai bổ sung vào tháng sau, không bị phạt đâu mà sợ.Chỉ cần nộp tờ khai thay thế tờ khai trước là ok, không cần phải kê khai vào tờ khai của tháng sau
Câu hỏi :
Trong quá trình kê khai thuế GTGT hàng tháng,
1/Nếu kê khai sót hóa đơn thì tháng sau chỉ cần kê khai tờ hóa đơn đó vào kỳ khai thuế sau là được. ko cần lập KHBS bổ sung.
2/Nếu kê khai sai(làm tăng or giảm tiền thuế phải nộp) thì tháng phát hiện sai sót đó phải lập Bảng kê KHBS để điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế phải nộp, và phần thuế chênh lệch đó sẽ được kê vào chỉ tiêu 37or38 của tờ khai tháng hện tại.đồng thời lập lại tờ khai tháng trước(tháng kê khai sai) theo số đúng.
Trả lời
1/ Bạn làm như vậy là đúng.
2/ Trước 01/7/2011 thì đúng, nhưng từ 01/7/2011 thì bạn lập lại Tờ khai đúng thì phần mềm hỗ trợ kê khai thuế sẽ tự động tính ra biểu KHBS và bạn nộp cả 2 bản này cho CQT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *