Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tra cứu mã số thuế TNCN

 Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và tra cứu mã số thuế TNCN. 

–  Đầu tiên vào Web thuế thu nhập cá nhân để tải phần mềm đăng ký mã số thuế TNCN 2.5; hướng dẫn cài đặt phần mềm, nếu không đánh được dấu -> unikey/mở rộng/luôn sử dụng clipboard)

– Phôtô CMT của toàn bô CNV (lâý ở hô sơ, nêú không bảo CNV bổ sung -> tra cứu số CMND đó có MST chưa, chưa có thì đăng ký MST. Cách tra cứu mã số thuế trên trang Thuế TNCNonline.com.vn (http://tncnonline.com.vn/tra   cuu MST) hoặc trên trang web tổng cục thuế (gdt.gov.vn /ô tra cuu thong tin nguoi nop thue) đánh số CMND vào -> tra cứu

Đăng ký

+Mở phần mềm 2.5, nếu đã có dữ liệu của người khác thì ấn “Tạo mới hồ sơ”

+ Đánh MST, tên công ty (quyển tài liệu)

+ Số hiệu tệp: nếu đăng ký lần đầu tiên -> 1, nếu lần thứ 2 trở đi -> tự đánh bằng tay là 2, 3, …

+ Ngày tạo tệp -> mặc định là ngày hôm nay -> nếu muốn chỉnh sửa thì tự đánh tay vào

+ Số lượng đăng ký: tự động (khi đăng ký xong -> ghi -> quay lại xem sau)

+ Khai báo bằng 2 cmt trong ví dụ

+ Ghi -> quay ra xem số lượng là 2

Gửi file đăng ký MST

Kê khai xong thì kết xuất excel ra 3 mục: text -> lưu phục hồi dữ liệu, excel A3 -> gửi online cho cơ quan thuế, excel -> in khổ giấy A4 gửi trực tiếp cơ quan

+ Gửi online: Vào internet/tncnonline.com.vn/đăng ký thuế/tổ chức chi trả/đăng nhập/MST, ngày cấp trên giấy đăng ký kinh doanh trang 3 tài liệu, chi cục thuế thanh xuân, tên công ty hoặc cá nhân đều được, email bắt buộc bỏ trống. Sau khi gửi file vào tra cứu file -> chưa phê duyệt. Khi nào nộp đủ 2 file và nội dung đúng -> đã phê duyệt và 5 ngày sau có kết quả, nếu sau 5 ngày không có kết quả lên chi cục thuế hỏi và làm lại từ đầu.

+Gửi trực tiếp: in file A3 gửi trực tiếp cơ quan thuế (excel): có thể ra quán in A3 hoặc chỉnh sửa tại văn phòng thành A4 để in (Muốn chỉnh sửa phải thực hiện thao tác sau

è  Office 2003 -> tool/protecting/an protec

è   Office 2007, 2010 ->review/an protec

Sau đó chỉnh sửa bỏ cột không cần thiết, thu nhỏ cột

In ra 3 bản sếp ký và lên chi cục thuế nộp, chờ đóng dấu lấylại 1 bộ về lưu.

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI – TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *