Hướng dẫn kê khai thuế gtgt hàng tháng 2013

Kê khai thuế giá trị gia tăng và các vấn đề liên quan
Bài viết về phương pháp kê khai Thuế GTGT, Cách tính thuế GTGT và viết hóa đơn GTGT theo đúng quy định một cách nhanh nhất!
Sau đây là các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng :
Công thức tính thuế đối với trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT thì căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT ( hoặc trong thực tế khi giám đốc đưa hợp đồng trong đó giá đã bao gồm thuế VAT cho các kế toán viết hóa đơn)
Giá chưa có thuế = Giá thanh toán chia / (1+thuế xuất)
Công thứ tính VAT hàng nhập khẩu :
Tổng tiền hàng + Thuế NK + thuế TTĐB = Tổng tiền x thuế suất
Ví dụ:
Ví dụ 1. Công ty kế toán Hà Nội. MÃ số thuế 0100100248. Ngày 16 tháng 1 năm 2010, Bán hàng cho công ty:
Công ty TNHH thương mai và dịch vụ kỹ thuật cao tài phát,
địa chỉ số 96 tổ 5 Quận 1 phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Mã số thuế 0102185007.
Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt.
Tên hàng hóa: Điều hào LJ 12 số lượng 2 bộ, đơn giá 6 400 000/bộ ( đã bao gồm VAT 10%)
Yêu cầu: viết hóa đơn trên
BL: Nếu thanh toán bằng tiền mặt thi
thue-gtgt-tncn-tndn
Thuế gtgt tncn tndn
Ví dụ 2:
Bán:
Điều hào Panasonic 18, số lượng: 1 bộ, đơn giá( đã bao gồm VAT 10%): 9 966 000 đ
Điều hòa LJ 1 chiếc x 10 010 000đ ( đã bao gồm VAT 10%)
Chú ý: Liên quan đến hóa đơn chứng từ thì phải đọc TT153/2020 và nghị đinh 51/2010

1. Đối tượng nộp hồ sơ khai thuế GTGT:
Là các tổ chức các nhân có tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT ở VN và tổ chức cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT và các tổ chức cá nhân khấu trừ thuế, làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế

2. Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai thuế
Kỳ kê khai : theo tháng
Thời hạn kê khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo sau tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.
Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường: tờ khai theo mẫu GTGT theo mẫu 01/GTGT, trogn đó gồm các phụ lục:
Phụ lục 01-1/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra
Phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
Và các phụ lục khác nếu doanh nghiệp sử dụng

3. Hướng dẫn thực hành kê khai
Cách tải phần mền hỗ trợ kê khai (HTKK), phiên bản mới nhất:
Cách cài đặt: Tích vào biểu tượng hình 3 quyển sách, tích tiếp vào file màu vàng-> setup.exe-> next ->finish. Sau khi cài đặt xong, biểu tượng HTKK hiển thị ra màn hình máy tính, khởi động lại máy.
Thực hành kê khai:…Trên HTKK thuế, chọn mục thuế GTGT -> tick vào tơ khai GTGT 01/GTGT
Khi doanh nghiệp đc cấp mã số thuế thì hàng tháng phải làm tờ khai thuế GTGT, có 2 trường hợp sảy ra:
Doanh nghiệp không có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ: cách làm: tik vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế GTGT. Sau khi làm xong in thành 3 bộ mang nộp cơ quan thuế.
Doanh nghiệp có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ:
Chú ý: trước khi kê 2 bản bán ra mua vào thì phải chuyển số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước trên tờ khai nếu có
Nếu tờ khải kỳ trước dư ở chỉ tiêu 40 thì số tiền này phải nộp cho nhà nước, ko đc chuyển sang kỳ sau
Nếu kỳ trước có số tiền dư ở 43 thì số tiền này đc chuyển sang chỉ tiêu 22 của tháng hiện tại
Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1/GTGT
Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hàng hóa dịch vụ giữa hàng hóa ko chịu thuế và chịu thuế )%. Đọc thông tư 129.
Giống nhau: Đều ko phải nộp thuế VAT đầu ra
Khác nhau:
Ko chịu thuế VAT 0%
1.Phần thuế suất khi viết hóa đơn gạch chéo
Tiền thuế viết số 0
2. Các hóa đơn đầu vào sẽ không đc khấu trừ VAT
3. Nhà nước chưa đánh thuế
1. Phần thuế suất 0%.
Tiên thuế thì gạch chéo
2. Các hóa đơn đầu vào đc khấu trừ VAT

3. Bị nhà nước đánh thuế ở mức 0%
Mục 5: Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai GTGT, Người nộp thuế kê khai toàn bộ các hóa đơn bán hàng hóa dich vụ, bán hàng đại lý đối với đl bán đúng giá hưởng hoa hồng và các hóa đơn xuất hàng ủy thác nhập khẩu
Lưu ý: số liệu trên chỉ tiêu này không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
Hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng, giá bán của cơ sở kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ đối với hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất bán trước đó, ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê, còn hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường
Hóa đơn nhận trả lại hàng của đơn vị mua hàng( liên 2 nhận từ người mua khi trả lại hàng họ phải viết 3 hóa đơn GTGT ghi lại hàng trả), ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê bán ra ( liên 3 của minh đã xuất từ trước)
Đối với hóa đơn GTGT bị thu hồi kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn. ( ví dụ trường hợp bán cho đối tượng ko có hóa đơn, trả lại hàng) ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê
Đối với hóa đơn đã kê khai các kỳ trước do sai sót( sai sót ko làm tăng, giảm thuế VAT phải nộp hoặc số thuế VAT còn đc khấu trừ, còn được hoàn) phải hủy để lập lại hóa đơn thay thế thì ghi âm trên cột doanh thu và cột thuế VAT trên bảng kê
Đối với hóa đơn xuất tiêu dung nội bộ( theo giá bán cho khi nộp thuế, còn theo kế toán thì theo giá vốn), xuất khuyến mại ( so sánh giữa hạch toán kế toán và hạch toán thuế) , quảng cáo, biếu tặng kê khai bình thường
Đối với hóa đơn dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng, như: điện, nước, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác thì đc kê khai tổng hợp danh sách bán lẻ trong ngày, ko phải kê khai theo từng lần thanh toán

Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào
Chỉ tiêu 1: …
Các điều kiện khấu trừ thuế:
Về chứng từ: hợp lý, hợp lê và hợp pháp ( tính hợp lệ quan trọng nhất: là phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn và phải là hóa đơn liên 2 gốc
Về thời gian: hóa đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng kể từ tháng phát sinh
Về trị giá: phải thanh toán qua ngân hàng nếu tổng trị giá hóa đơn trên 20 triệu
Chú ý:
Hóa đơn thông thường không kê vào mục này
Đối với hóa đơn có phí, kê khai bình thường nhưng tiền phí ko kê vào, bởi vì phí ko chịu thuế.
Đối với hóa đơn đặc thù như vé xe vé tàu thì phải chia ngược lại để tính số thuế GTGT
Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm giá, số lượng của hóa đơn đã mua hàng trước đó: hóa đơn đc giảm thì ghi ấm cột doanh thu và số thuế GTGT trên bảng kê, hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường
Đối với hóa đơn xuất trả lại hàng của đơn vị bán hàng: ghi âm cột doanh số và số thuế GTGT trên bảng kê
2. Chỉ tiêu 2:
3. chỉ tiêu 3:…
Sau khi kê xong 2 bảng bán ra mua vào, số liệu tự động nhảy sang tờ khai
Nếu kê vào mục 3 của bảng kê mua vào, thì bắt buộc phải thêm phụ lục 01-4A/GTGT
Cách 1: kê hai bảng bán ra, mua vào trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai ( giống như trường hợp đã kê bên trên)
Cách 2: kê hai bảng bán ra, mua vào ngoài excel, sau đó tải bảng kê vào phần mền hỗ trợ kê khai – ko bắt buộc, do kế toán lựa chọn cho phù hợp
Cách làm: trên hỗ trợ kê khai thuế, chọn mục trợ giúp -> bảng kê bán ra, sau khi kê xong phải ghi lại tên file( tên file ko đc ghi có dấu) -> save as …-> “bangkebanrathang2”, … phải đóng file đó lại trước khi tải dữ liệu vào phần mền hỗ trợ kê khai
Cách tải dữ liệu vào phần mền: Mở phần mền HTKK, chọn mục Thuế GTGT -> chọn GTGT 01-> chọn phụ lục…-> tích vào “tải bảng kê” bên góc trên trái màn hình —> “thêm dữ liệu mới, xóa dữ liệu đã có” –> bấm vào nút “…” để tìm file -> “ tải dữ liệu”
Cách sao lưu dữ liệu:
Vào my computer -> ổ C -> program -> HTKK 300 ->data file -> copy foder mã số thuế vào usb rồi sang máy cần sao lưu paste, như vậy thì nó sẽ lưu giữ toàn bộ dữ liệu.
Còn chỉ muốn lấy những tháng cần thiết thôi thì tích vào forder màu vàng và chỉ copy mục nhỏ( có hình quả cầu màu vàng) mà cần thiết thôi.
Trung tâm kế toán hà nội là trung tâm kế toán tốt nhất hà nội. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với các số Hotline hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi 24/24.
Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *