Lịch khai giảng các lớp tại kế toán Hà Nội từ 21.4 – 36.4

Lịch khai giảng các lớp tại kế toán Hà Nội từ 21.4 – 36.4 2014

Cơ sở lê trọng tấn

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ 3

Lớp học kế toán thuế

Chiều

      14h – 16h30

Thứ 4

Lớp học nghiệp vụ kế toán

Chiều

      14h – 16h30

Thứ 4

Lớp học nghiệp vụ kế toán

Tối

6 h – 8h30

Cơ sở Cầu giấy(cs2)

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ 4

Lớp học kế toán cho người chưa biết

Sáng

       8 h – 10h30

Thứ 4

Lớp học kế toán thuế

Chiều

      14h – 16h30

Thứ 4

Lớp học kế toán thuế

Tối

6 h – 8h30

Thứ 5

Lớp học kế toán cho người chưa biết

Chiều

      14h – 16h30

Cơ sở Hà Đông : Cs 3

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ  3

Lớp học kế toán thuế

Sáng

       8 h – 10h30
Thứ 6 Lớp học kế toán cho người chưa biết

Sáng

       8 h – 10h30

Cơ sở Long Biên: Cs4

 

Ngày khai giảng

Tên lớp

Ca học

Thời gian

Thứ  4 Lớp học kế toán cho người chưa biết

Sáng

       8 h – 10h30
Thứ 6

Lớp học kế toán cho người chưa biết

Tối

6 h – 8h30

 

Trên đây là một số lịch khai giảng tại các cơ sở Trung tâm đào tạo Kế toán  Hà Nội
Các lịch khai giảng tại cơ sở tỉnh và lớp học kế toán tại tphcm  thì thông báo theo chiều thứ 5 hàng tuần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *