Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuẩn nhất

Download mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (tncn) chi tiết cho các kế toán viên

Hỗ trợ bạn làm kế toán về các biễu mẫu kế toán

Tìm hiểu về định nghĩa thuế thu nhập cá nhân

Thứ nhất:
Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
Cách thức và phương pháp nộp thuế được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, điều 2 Nghị định 100/2008/NĐ – CP ngày 08/9/2008 Quy định chi tiết một số điều của Thuế thu nhập cá nhân, mục II.1, phần A, Thông tư 84/2008/TT – BTC ngày 30/9/2008, hướng dẫn thi hành một số điều của thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn chi tiết nghị định 100/2008/NĐ- CP ngày 08/9/2008.
Thứ hai: Theo quy định tại điều 22 và điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về mức thu nhập chịu thuế:
Điều 22. Biểu thuế luỹ tiến từng phần
1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.
2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:
Điều 23. Biểu thuế toàn phần

Mẫu tờ khai thuế nhu nhập cá nhân chi tiết

 

Download mẫu tờ khai  thuế thu nhập cá nhân về máy theo links sau : http://www.mediafire.com/?81q8hlfcpdt5c42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *