Những lưu ý về thuế GTGT, TNCN, TNDN trong năm 2014

Năm 2014 đã khép lại, để lại cho kế toán những DƯ ÂM về một năm với sự thay đổi về chính sách thuế, mà nếu có thể, bạn chỉ cần không cập nhật văn bản một tuần thôi, bạn sẽ bỏ qua mất vài văn bản mới. 


Với những sự thay đổi đó, kế toán cần phải cập nhật thường xuyên, liên tục mới nắm bắt được. Trong bài viết này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ hệ thống lại cho các bạn những lưu ý về kỳ khai thuế quý 4/2014 mà các bạn cần phải quan tâm.
– Lưu ý về Khai thuế GTGT
– Lưu ý về Khai thuế TNCN
– Lưu ý về Khai thuế TNDN
– Lưu ý về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thứ nhất: Khai thuế GTGT
* Kỳ kê khai thuế GTGT:
+ Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế GTGT theo quý, Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý. Nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống khai thuế theo quý, còn không thì kê khai theo tháng. Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016. (Điều 15 thông tư 151/2014/TT-BTC)
Ví dụ:
– Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.
– Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

==> Vấn đề kế toán vướng mắc:
+ Doanh nghiệp đủ điều kiện khai theo quý thì có phải làm công văn hay giấy tờ gì gửi cơ quan thuế không? Câu trả lời là không nhé, doanh nghiệp tự xác định kỳ khai thuế và tự kê khai nhé.
+ Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo quý, muốn chuyển sang khai theo tháng có được không? Câu trả lời là có nhé, và doanh nghiệp phải làm Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
+ Khai thuế theo tháng, và theo quý, kỳ kê khai nào có lợi hơn cho doanh nghiệp? Câu trả lời là khai thuế theo Quý sẽ có lợi hơn nhé, vì:
• Một năm chỉ khai có 4 lần, thay vì khai 12 lần Giảm số lần kê khai.
• Nếu phải nộp tiền thuế, khai theo tháng nộp vào ngày 20 của tháng sau, khai theo quý nộp vào ngày 30 của quý sau Được mượn tiền không mất lãi để quay vòng vốn lâu hơn.
• Nếu tháng 1 phải nộp thuế 100tr, tháng 2 bạn còn được khấu trừ 60tr, tháng 3 còn được khấu trừ 50tr Khai theo tháng, bạn phải nộp thuế 100tr của tháng 1, tháng 2 và tháng 3 được khấu trừ tổng lại là 110tr, nhưng đến bao giờ mới lấy được 110tr còn được khấu trừ này????. Nhưng nếu khai theo quý, bạn không phải nộp thuế, cuối quý vẫn còn được khấu trừ 10tr (bù trừ 3 tháng trong quý 1).
• Tháng 1 nhận được hóa đơn đầu vào sai, tháng 3 mới phát hiện ra sai sót. Nếu khai theo tháng, không được thu hồi hóa đơn, mà phải xuất hóa đơn điều chỉnh (vì đã kê khai thuế rồi). Nhưng nếu khai theo quý, làm biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới thay thế (vì chưa kê khai thuế) Giải quyết vấn đề sai sót hóa đơn đơn giản hơn.
• Và một cái đơn giản, mà các bạn dễ nhận thấy nhất, đó là khai theo quý dễ cân đối hơn
+ Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo quý, nhưng kế toán không biết, và vẫn đang kê khai theo tháng. Bạn phải làm sao? Câu trả lời là bạn làm công văn xin hủy tờ khai thuế theo tháng nhé, và sau đó, cuối quý nộp tờ khai thuế GTGT theo quý.

Tải mẫu công văn xin hủy tờ khai tại đây nhé: http://www.mediafire.com/…/CONG_VAN_XIN_HUY_TO_KHAI_THUE_GT… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *